Welkom op de Zisco website.

UW SPECIALIST IN BESTURINGEN VOOR LICHTREDUCTIE EN KLIMAATREGELING

total solutions

Zisco is binnen Europa de leverancier met het meest complete programma voor het aansturen van alle gemotoriseerde items toegepast binnen de utiliteit, die uiteindelijk ons binnenklimaat t.g.v. de warmtetoetrede en lichttoetrede mede bepalen of beïnvloeden. Naast de talloze conventionele (analoge) besturingen, zowel op 230 Vac, 24 Vdc, als 24 Vac, radio systemen op 434 MHz, 868 MHz en 2,4 GHz, beschikt Zisco Benelux over een eigen bussysteem, systemen voor KNX, LON en apparatuur voor een RS485 of Mod-bus. 

knowledgeable                                  

Met meer dan 30 jaar ervaring in gebouwgebonden besturingssystemen, waarvan 12 jaar binnen de zonwering- en rolluikenbranche

(besturingen), bent u voor de juiste expertise bij Zisco Benelux aan het goede adres. Door bestaande technieken te combineren met nieuwe ontwikkelingen, zonder in te leveren op functionaliteit, worden financieel interessante mogelijkheden gerealiseerd.

customer satisfaction

Zisco Benelux is constant op zoek naar slimme oplossingen, die bijdragen tot een kostenreductie voor de installateur. Dit dankzij minder hardware, minder montage, minder bekabeling dus minder uren. Daarnaast wordt, waar mogelijk, gestreefd naar een hoger gebruikersgemak zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. De systemen zijn afgestemd op de grootte van het project, zonder onnodig kostbare besturingen voor relatief kleine projecten.

                                                                                                                                 (met de Ctrl en de + toets ziet u meer)

Alle denkbare functionaliteiten van toepassing op de aansturing van zonwering, rolluiken, ramen, lichtstraten etc. zijn mogelijk

KNX Data InterfaceEthernet InterfaceKNX bus voltageIndoor TemperatureIndoor Air HumidityLightBlindAwningRoller ShutterWireless ControlHeatingVentilationWindowBrightnessPosition of the SunWind SpeedPrecipitationOutdoor TemperatureGPS ReceptionGlobal IrradianceCO2 Concentration of the AirDCF77 ReceptionGutter HeatingWireless Connection

Conventionele besturingen

Analoge (conventionele) systemen worden al tientallen jaren toegepast en kenmerken zich door eenvoud in functionaliteit, wijze van aansluiten alsmede een gunstige prijsstelling. De basis functies nl. windbeveiliging, regendetectie, en het sturen op de zonintensiteit maken standaard deel uit van het besturingssysteem. Alleen al met dit type besturing biedt Zisco een kleine 20 tal varianten.

Service / helpdesk

Zisco biedt de mogelijkheid om ieder

project in bedrijf te stellen. De

installateur zal echter vaak na

een 1e project kiezen voor een

eigen aanpak met gebruikmaking

van de Zisco telefonische help-

desk en besparen op kosten.

Draadloze besturingen

Meer en meer kiest men voor een draadloze kamerbediening met wandzenders gezien de kosten besparing. Draadloze centrale sturing t.b.v. de utiliteit komt in de markt ook voor. Zisco voert een 2,4 GHz. radio systeem (WMS), dat niet conflicterend is met de NEN 1010 normen. Daarnaast behoren besturingen op 434 en 868 MHz. ook tot de mogelijkheden.

Specials / custom made

Als binnen het scala standaardapparatuur niet voorhanden is wat men voor een bepaalde situatie nodig heeft, dan wordt

dit speciaal gemaakt of een bestaand product aangepast.

Bussystemen (digitaal)

Voor grotere projecten wordt vaker gekozen voor een bus-systeem. Motieven zijn de meer complexe functio-naliteiten maar ook het vereenvoudigen van de bekabeling en de besparing die dit met zich mee brengt.

Verder spelen esthetische aspecten ook een rol, bijvoorbeeld een statisch weerstation (Climtronic) waar een architect de voorkeur aan geeft.

All in one

Productie, ontwikkeling, schema’s            

(CAD), programmering binnen eigen

huis. Besturingen, motorcontrollers,

kabels, weerstations (ANA, DIG,

KNX, LON), speciale sleutelschake-

laars etc.

Zisco Benelux
                Het grootste scala besturingen voor de projectzonwering